Menu

Algemene privacyverklaring


Je gaat akkoord met de aanvraag en verwerking van je gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummers en email) t.b.v. de (administratieve) afhandeling door de Saxion Academy. Betreffende gegevens worden niet doorgestuurd aan derden, behalve als het gaat om naam, telefoonnummer en/of e-mailadres voor zover betreffende derden (uitvoerende partij) i.h.k.v. de bedrijfsvoering hierover dient te beschikken.

In het bijzonder geldt voor Zilveren Kruis Achmea (Livvit) interventies
Voor een interventie bij Zilveren Kruis Achmea (Livvit) is het noodzakelijk dat zij beschikken over jouw gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummers en email). Door inschrijving bij de Saxion Academy geef je expliciet toestemming dat wij jouw gegevens aan Zilveren Kruis Achmea doen toekomen, met dien verstande dat deze gegevens alleen voor de afhandeling van jouw aanvraag zullen worden gebruikt. Zilveren Kruis Achmea zal zich verder onthouden van het doorsturen van de gegevens aan derden (voor commerciële- en niet commerciële doeleinden) behalve als het de zorgaanbieder is, die betreffende informatie nodig heeft i.h.k.v. de bedrijfsvoering. Als de medewerker niet akkoord gaat met de privacyverklaring kan geen inschrijving plaatsvinden.