Menu

Diversiteit en inclusie

We willen een organisatie zijn die diversiteit, talenten en vermogens van studenten en medewerkers optimaal inzet: nu en in de toekomst. 

Waarom diversiteit en inclusie?

Een grote diversiteit aan mensen en benaderingen leidt tot een grote diversiteit aan ideeën, oplossingen en creativiteit. Om onze inclusieve en gastvrije cultuur te behouden heb je iedereen nodig. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat discriminatie, (onbewuste)vooroordelen, ongemakkelijke situaties of vormen van ongepast gedrag bespreekbaar is en er tegen wordt opgetreden. Bij Saxion mag iedereen zichzelf zijn, ongeacht (culturele) achtergrond, geloofsovertuiging, gender, geaardheid of (arbeids-) beperking.