Menu

Hybride werken (samenwerken, thuis en bij Saxion)

Hybride werken gaat over het creëren van flexibiliteit in locatie, tijd en vorm. 

Wat is hybride werken?

We werken een deel van onze werktijd op locatie bij Saxion en een deel vanuit huis. Maar hybride werken is meer dan de keuze thuiswerken of bij Saxion werken. Je maakt zelf en met je team, binnen de mogelijkheden van het onderwijsrooster, keuzes waar, wanneer en hoe je werkt. Samenwerking kan daardoor zowel gelijktijdig en op dezelfde locatie plaatsvinden, maar ook in hybride vorm. Daarnaast kunnen we asynchroon samenwerken. Dan werken we online aan een gezamenlijke actie, maar dit doen we op verschillende tijdstippen.