Menu

Sociale veiligheid

Een veilige werk en studeer-omgeving is een omgeving waar de sociale, psychische en fysieke veiligheid van studenten en medewerkers niet door handeling van anderen wordt aangetast.

Waarom sociale veiligheid?

Sociale veiligheid op de werkvloer is helaas geen vanzelfsprekendheid. Overal waar mensen samenwerken en studenten samen studeren, ontstaan fricties of kwesties die niet altijd simpel in gesprek tussen betrokkenen zijn op te lossen. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat pesten, uitschelden, discriminatie, geweld, benadelen, bevoordelen of andere vormen van ongepast gedrag wordt voorkomen en er tegen wordt opgetreden.

Sociale veiligheid is van iedereen.

  • Meer informatie over de vertrouwenspersoon vind je hier.
  • Meer informatie over de ombudsfunctionaris vind je hier.
  • Meer informatie over meldpunt klacht en geschil vind je hier.
  • Meer informatie over meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling vind je hier.