Menu

Taalvaardigheid

Bijdragen aan de taalontwikkeling van medewerkers

Waarom taalvaardigheid?

Een goede taalvaardigheid is van belang voor het verzorgen van goed onderwijs: om de vakinhoud goed over te brengen, om het goede voorbeeld te geven en om goede feedback te kunnen geven. Saxion richt zich daarom ook op dit gebied op professionalisering. Om invulling te geven aan het Saxion Taalbeleid zijn er meerdere trainings- en opfrismogelijkheden voor het Nederlands, het Engels en taalontwikkelende didactiek, in de vorm van individuele begeleiding en in groepsverband. Ook is er aanbod om je Duitse of Spaanse taalvaardigheid te ontwikkelen.